Budgetplan

De volgende punten neem ik mee in het maken van een budgetplan:

 1. Intakegesprek
  In een intakegesprek gaan we samen kijken wat u wilt en wat de budgetcoach voor u kan betekenen. We maken afspraken over hoe lang we denken nodig te hebben, en wat het gaat kosten.
 2. Ordenen in mappen
  Samen ordenen we uw papieren, zoeken alles uit wat bij elkaar hoort, en bergen deze op in verschillende mappen.
 3. Maandoverzicht maken
  Samen gaan we een budgetmaandoverzicht invullen, op basis van uw huidige situatie.
 4. Uiteenzetting uitgaven, voorzieningen e.d 
  We gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn om het inkomen stabiel te krijgen, of er  voorzieningen/abonnementen e.d. zijn die niet hoeven en afgezegd kunnen worden. Ook kijken we of er eventuele toeslagen te verkrijgen zijn.
 5. Begeleiding.
  Ik ga u begeleiden om te leren omgaan met uw nieuwe budget en een termijn  bespreken wanneer we dit gerealiseerd denken te hebben.
 6. Evalueren en Nazorg
  Tot slot ga ik met u evalueren hoe het er voor staat. Dat kan maandelijks maar ook in één  keer achteraf. Is er nog nazorg nodig, en zo ja wilt u nazorg? Als dat nog wel van toepassing is, dan gaan we hierover afspraken maken.